Sestava střešních oken nebo ateliérové prosklení?

Dle našeho přístupu k prosvětlení a otevření podkrovních prostor jsou klasická střešní okna (osazená samostatně či ve dvojici) vhodná pro menší místnosti a obslužné prostory. 

Pro lepší prosvětlení hlavních obytných místností doporučujeme ateliérová střešní prosklení, která navrhujeme pro konkrétní prostor a poté na míru vyrábíme. Tvrdíme, že ve výsledku jsou cenové náklady srovnatelné a zhodnocení prostor je při použití ateliérového prosklení podstatně vyšší.Ateliérové střešní prosklení Solara VARIATIKSestava střešních oken Solara

Výhody ateliérového střešního prosklení 

  • výrazně větší otevření místnosti a její prosvětlení
  • vyšší atraktivita a zhodnocení prostor 
  • řešení v celku, s uceleným tepelným prostupem, s komplexními zárukami (záruka se nerozděluje mezi jednotlivá řemesla)
  • srovnatelná cena se sestavou střešních oken (při součtu pořizovací ceny oken, montáží, trámových výměn, tepelné izolace, hydroizolace a parotěsné izolace kolem trámových výměn, ostění výměn)
  • jednoduchost zakázky a její stavební koordinace

Ateliérové střešní prosklení Solara VARIATIKSestava střešních oken Solara